बालेनलाई स्टन्ट बाज भनेपछि एक्सनमा, धोबीखोला ठूलो पर्दै वडा १० ले …